GOIB GOIB
ES
CA
ES
CA
Menu
Home / Tecnificació

Programa integral de protecció a l'esportista

Tal com marca el codi ètic de la Fundació per a l’Esport Balear, l’esport és una de les pràctiques més consolidades i amb més protagonisme en el si de la nostra societat. No debades condensa tot un conjunt d’atributs com ara valors, representacions i comportaments que fan que pugui ser considerat un fet social.

Els actes humans es caracteritzen per ser lliures i responsables. Quan actuam hem de tenir en compte quines poden ser les conseqüències de les nostres accions encara que siguem conscients que és impossible preveure-les totes. La llibertat per escollir entre diverses opcions possibilita que les accions concretes que duim a terme siguin correctes si s’ajusten a la comunitat en què vivim i incorrectes quan transgredim les regles.

Qüestions com ara els episodis cada vegada més quotidians de violència a les competicions esportives, els maltractaments a esportistes o la pervivència de manifestacions sexistes són només algunes de les problemàtiques que requereixen ser abordades i resoltes, acompanyades d’una reflexió profunda sobre determinats comportaments en l’àmbit esportiu.

 L’objectiu ha de ser guanyar i esportistes, entrenadors i resta de personal tècnic han de posar tota la seva energia i han de disposar de tots els mitjans possibles per obtenir la victòria però no a qualsevol preu.

La Fundació per a l'Esport Balear té el compromís ferm de lluitar contra qualsevol tipus de violència dirigida a infants i adolescents dins l'àmbit esportiu. Per a que aquest compromís sigui una realitat, estem elaborant un programa de protecció integral de l'esportista que s'instaurarà de forma permanent a la nostra entitat.

Tal com marca la Llei 8/2021, la lluita contra la violència en la infància és un imperatiu dels drets humans. Per a promoure els drets dels nins, nines i adolescents consagrats en la Convenció sobre els Drets del Nin, és essencial assegurar i promoure el respecte de la seva dignitat humana i integritat física i psicològica, mitjançant la prevenció de tota forma de violència. Per tal de garantir aquest integritat dels i les esportistes, també és indispensable proporcionar i mantenir espais segurs de pràctica esportiva, tal com estableix la Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport.

El nostre objecte, estipulat per la Llei 8/2021, és el de garantir els drets fonamentals dels nins, nines i adolescents a la seva integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat i establint mesures de protecció integral, que incloguin la sensibilització, la prevenció, la detecció precoç, la protecció i la reparació del mal en tots els àmbits en els quals es desenvolupa la seva vida.

A continuació trobareu informació i recursos que us poden ser d’utilitat. Us convidem a llegir-los i a posar-los en pràctica a les vostres organitzacions esportives. Per qualsevol dubte o consulta estem a la vostra disposició.

Programa integral de protecció a l'esportista

Newsletter