GOIB GOIB
ES
CA
ES
CA
Menu
Home / Formació

Centre de formació del bloc comú

La Fundació per a l'esport balear, Centre autoritzat per la Conselleria competent en matèria educativa, per impartir el bloc comú de les formacions esportives en període transitori

NORMATIVA REGULADORA

PROCEDIMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BLOC COMÚ

TRÀMITS PER A L'ALUMNAT

PLATAFORMA DE FORMACIÓ ONLINE DEL BLOC COMÚ


Disposem d'una plataforma Moodle mitjançant la qual impartim la formació online dels diferents mòduls del bloc comú.

L'enllaç per a accedir a aquesta plataforma és http://www.ebeformacio.es

Newsletter