GOIB GOIB
ES
CA
ES
CA
Menu
Home / Tecnificació

Bàdminton

La Fundació per a l’Esport Balear juntament amb la Federació balear de bàdminton crearen l’any 1999 el Programa de tecnificació de bàdminton. Des de llavors el bàdminton a Balears ha tingut un gran creixement, tant en nombre de clubs, llicències i qualitat dels jugadors. 

El programa de bàdminton es desenvolupa actualment a Mallorca i Eivissa, amb responsables d’entrenament a cada illa.

 Hi ha que destacar, que el Programa de tecnificació de bàdminton està molt ben reconegut a nivell Nacional, dintre de la xarxa de Programes de tecnificació estatals reconeguts pel Consejo Superior de Deportes. 

El calendari per accedir al programa de tecnificació de bàdminton sofrirà un canvi al llarg d’aquesta temporada, degut a que la Federación Española de Badminton adaptarà la seva temporada a any natural a l’any 2021. Des de fa alguns anys la Federació Mundial primer i posteriorment la Federació Europea, canviaren el seu calendari de temporada de Juliol-juliol a any natural. La Federació Espanyola acabarà amb aquest calendari antic el pròxim 30 de juny. L’1 de juliol de 2020 comença una nova temporada, però de forma excepcional serà de 6 mesos per així dia 1 de gener començar realment amb la temporada d’any natural. 

Per tot això, les places que atorguen aquests criteris de selecció del programa de bàdminton tendran validesa fina el 31 de desembre. A final d’any es trauran uns nous criteris adaptats a la nova temporada i a partir d’aquí el programa passarà a ser per any natural. 

Aquest canvi sumat a la situació actual amb el Covid-19 que ha provocat que els campionats d’Espanya s’hagin posposat a finals d’any ha derivat en que els criteris que ara presentam tenguin un caràcter especial pels que queda d’any 2020

Veure més
Newsletter