Promoció i patrocini

L'Àrea de Promoció i Patrocini de la Fundació per a l'Esport Balear té com finalitats les següents:

  • Promoure i desenvolupar l'esport balear d'alt nivell, mitjançant l'habilitació de recursos propis derivats de l'Administració o d'empreses privades.
  • Promoure la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs.
  • Posar a disposició dels esportistes amb aptituds tots els mitjans per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.
  • Aconseguir recursos per destinar-los a programes d'atenció, suport, investigació i innovació en matèria d'esports.
  • Tenir i mantenir un centre d'interpretació de l'esport.
  • Supervisar, conjuntament amb la Direcció General d'Esports l'aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments, com a esport i dona i esport i discapacitat.
Català