Inscripció formació contínua

La realització de l'activitat formativa està condicionada a una mínima inscripció.

Per poder enviar aquest formulari, primer s'ha de fer l'ingrés de l'import del curs, indicant el nom de la persona que s'inscriu, al ncc ES74-0487-2138-7920-0000-6454 i adjuntar el justificant del pagament amb els botons "Seleccionar archivo" i "Puja" que trobareu a la part inferior del formulari.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, amb la inscripció consent expressament que les dades facilitades siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la Fundació per a l’Esport Balear. En qualsevol moment es podrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a la Fundació per a l’Esport Balear mitjançant el seu Registre (referència protecció de dades).

Data de naixement *
Format: 03/07/2020
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf jpg png bmp doc docx.